กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด  เอกสารการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด  กฏ ก.ค.ศ.2561

ดาวน์โหลด  มาตรฐาน / ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด  Logbook Teacher

     –  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

     –  การประเมินวิทยฐานะ ว 21-2560

 

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ-สพป.มค.3

ดาวน์โหลด  กระบวนการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)

ดาวน์โหลด  มาตรการป้องกันภัยนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง