กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

นายปัญญา สาระกุมาร

รอง ผอ.สพป.มค.3

 

1

นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม

นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.)

 

2

นางกัณณภัสร์ ปัญญา

นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)