ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

  บัญชีวิเคราะห์อัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562