เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 ปฏิญญาการปฏิบัติงาน ณ สพป.มหาสารคาม เขต 3

ประกาศเจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

boss k

เจตจำนง ผอ ขวัญเรือน eng

เจตจำนง ผอ ขวัญเรือน จีน2