ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

images 16คลิ๊กช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบimages 16

                                          logo

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3