กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มค.3

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

 

รอง

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ว่าง)

 

5354                                                                  5353

นางมะลิวรรณ  ไตรสรลักษณ์                                 นางนิภาพัชริ์  ถานสีนาม

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส                               นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

5351                                                                    5350

นางสาววิริยา อินทจักร                                           นางสาวทัศนีย์  สุทธิอัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                           เจ้าหน้าที่ธุรการ

5355                                                                     13155

 

สิบเอกวีระพงษ์ นาทันลิ                                          นางสาวธณัฐมน ผิวขำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                          เจ้าหน้าที่ธุรการ

13156

นางสาวเบญจวรรณ เทสันตะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ