ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 (O2)

215

นายชัยณรงค์  แสงคำ
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

                 1.รองสิทธิ1_resize

                                                      นายสิทธิชัย สมเดช
                                                      รอง ผอ.สพป.มค. 3