ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3

215

นายชัยณรงค์  แสงคำ
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

  รองปัญญา                    1.รองสิทธิ1_resize

   นายปัญญา สาระกุมาร                           นายสิทธิชัย สมเดช
     รอง ผอ.สพป.มค. 3                               รอง ผอ.สพป.มค. 3