รายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  รายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓