ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 3

1.คำมั่นสัญญา

 

คำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา eng

 

คำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา จีน