ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ และประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ณ ห้องประชุมลูกเสือ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

99394208_2879404008853581_1071421609652256768_o 97960675_2879405938853388_7745062663146700800_o 98332244_2879404918853490_115891355951038464_o97962129_2879405092186806_5097985636137172992_o 97977605_2879405658853416_2681154925328596992_o 99290026_2879405012186814_4200796719241232384_o98011362_2879405018853480_2905420563994378240_o 98097119_2879407448853237_7501860883040043008_o 98324042_2879405855520063_8263879946405937152_o  98337902_2879407402186575_8803134440701165568_o 98368397_2879407418853240_4436607565006110720_o 99116856_2879406958853286_3168212544636583936_o   99396850_2879405918853390_1829727892834091008_o