ประชุมชี้แจงฯจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม –เดือนกันยายน) ณ ห้องประชุมลูกเสือ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

97438182_2865715373555778_6187783387919417344_n 96939830_2865715550222427_6690920991121473536_n 97188493_2865715630222419_267420482213511168_n  97475936_2865715840222398_3850032134655836160_n 97487537_2865715930222389_4888300037051777024_n 97579180_2865716010222381_6281940972402114560_n