การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายเคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ณ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน และ โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

419064 419065 419066 419067 419068 419069 419070 419071