ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

89982521_2735947659865884_6513327873003094016_o 90049639_2735947393199244_5155468597958541312_o 90056462_2735947673199216_2881786479950954496_o 90077921_2735948076532509_3236439946969481216_o 90118251_2735947409865909_8006293569205698560_o 90141778_2735947173199266_6752824565212119040_o 90263788_2735947166532600_1553007015423377408_o