การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

51908 51904 51900 51901 51902 51903  51905 51906   51909