การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายเคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.ชื่นชม และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ อ.เชียงยืน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ จ.มหาสารคาม

418024 418134 418131 418132 418133