การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ และ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__4497465 S__4497466 S__4505729 S__4497489 S__4505726 S__4505728