กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย และพบปะให้โอวาทในการปฏิบัติงาน หรือเรื่องอื่น ๆ แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

89967937_2731378900322760_1286220281404194816_o 90082716_2731378890322761_6181126214380421120_o 89914066_2731379396989377_7235825162707271680_o90098638_2731379136989403_2426253323595153408_o 89969003_2731379403656043_8234011163281588224_o 90155950_2731380363655947_6761134180173611008_o 89712800_2731380380322612_685966698771120128_o 89998607_2731379390322711_1634001040539910144_o 90055788_2731380193655964_520526469789646848_o 90058389_2731379653656018_6999800148398178304_o 89480541_2731379946989322_2552295834750287872_o 89792504_2731379690322681_2388635216877977600_o  90105637_2731380210322629_3024785290062462976_o 90332477_2731379900322660_1040047964476669952_o