กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบนายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

87449263_2687429098051074_647458932528250880_o 87455202_2687433508050633_7002808815938699264_o 87453011_2687429104717740_4119409975200055296_o 87503686_2687429084717742_5362238202012762112_o 87287933_2687432764717374_7532565728793198592_o 87261932_2687433161384001_4494126557308125184_o 87491943_2687433178050666_6260532768044744704_o 87293594_2687433151384002_2488916801954512896_o 87492657_2687432731384044_7554848762154188800_o87359864_2687433678050616_2927877457631510528_o 87592492_2687432758050708_9060471233056866304_o