ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ITA)

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต ๑ อ.เมือง จ.ลำพูน

81928262_2603863013074350_6677905586652184576_o 81811327_2603863929740925_5554989664173031424_o 470

DSC_0616-300x200 81982857_2603874563073195_2860212442611318784_o 82773136_2603874549739863_5284695080039350272_o82408929_2603896543070997_6138476235648401408_o 82198796_2603896553070996_3752597992637464576_o 81897780_2603876439739674_3639955169560494080_o   81976751_2603876229739695_1312316515579592704_o 82095981_2603900089737309_6385661232849879040_o 82801768_2603875983073053_34557860914397184_o81988164_2603876216406363_8663635900086878208_o 82006984_2603876726406312_7637707619120971776_o 82457658_2603875959739722_4512788632590876672_o82405436_2603876743072977_1978282719884345344_o 82214743_2603900119737306_1963165375600263168_o 82158328_2603895099737808_1622127642104823808_o        83250118_2603898123070839_501343711326633984_o 82793496_2603876473073004_7856549835078369280_o 82360188_2603907469736571_3052642714232291328_o82287499_2603905183070133_3134557283984343040_o 83083772_2603907429736575_4866939558371000320_o 83048571_2603905433070108_1169520724277198848_o82162521_2603906933069958_2794101527147446272_o 81965721_2603905379736780_4494741596624912384_o 82338996_2603904753070176_3672691457535246336_o 82071665_2603904816403503_3515416257736212480_o 82345231_2603904849736833_7220668137220341760_o 82285731_2603939756400009_1603527577559891968_o