ประชุมคณะกรรมกาณและประธานเครือข่ายฯ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและประธานเครือข่ายฯ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

139448 139449 139450 139451 139452 139453