ถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จำพรรษา ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จ.ตราด

S__5234880 (1)S__523487911S__13189131 S__13189136 S__13189137 S__13189263 S__13189265