การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในช่วงการประชุมสุดยอดออาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

 %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง