งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันที่ ๒)

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันที่ ๒) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

12499 12483 12485 12488 12490 12492 12479 12495 12496 12474 12503 12505 12509 12511 12514