งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

137247 137298 137289    137293 137286 137287 137252 137253 137254 137255 137256 137257 137258 137259  137306 137307 137308 137309 137310 137311 137312