อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ตุลาคม  ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง  สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

37157 37170 37167 37166 37163 37159 37160 37161 37162 37150 37151 37152 37153 37154 37155 37156 37158 37165