ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ ตุลาคม  ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสจริต) และการอบรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง  สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

557627 557628 557629 557630 557631 557632 557633 557634 557635