การอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ตุลาคม  ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง  สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

36826 36809 55075336810 36811 36815 36816 36822 36849 36823 36821 36825 36824 36832 122361 36817 36837 36839