ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

36337 527009 526887 526888 527010 526889  36338 526896 526949 527006 527007 527008   527018526891