ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

71801757_2383570538436933_7764043244614189056_n 71465805_2383570548436932_1636089721790660608_o 71345728_2383570778436909_7446157351939211264_o71151117_2383570585103595_2495681676093423616_o 71339538_2383570788436908_2380200635548041216_o