มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มพื้นที่ฯ (Cluster) เขตตรวจราชการที่ ๑๒

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

S__5931013 S__5931015 234841234842 S__12345440 S__12345437