การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา แบบบูรณาการ ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

33824 33890 33894 33833 33828 33826 33829 33830 33831  33842 33844