ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา NT/O-NET

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒  นายขวัญเรือน แสบงบาล  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบนายสิทธิชัย สมเดช รอง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เ ขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

34608 33682 3460234603 34604 3460634600 34595 34596 34597