การอบรมพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบนายสิทธิชัย สมเดช รอง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอน ครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เ ขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

33503 33505 3420633480 33479 33493 33482 33483 33484 33485 33487  33502