การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ณ ห้องประชุมแสบง วังม่วงรีสอร์ท อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

543598 543599 543600 543601 543602