การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแนะแนว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแนะแนว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ณ ห้องประชุมภูดิน วังม่วงรีสอร์ท อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

8919 8924