ทำบุญโครงการชวนพี่ชวนน้องเข้าวัดทำบุญในพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ อ.โกสุมพิสัย

วันที่ ๑๓ กันยายน 2562  นายสิทธิชัย สมเดช พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์โกสัมพี ร่วมทำบุญเข้าพรรษาตามโครงการชวนพี่ชวนน้องเข้าวัดทำบุญในพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๒  วัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

537249 537293 266938  537250 537251 537252  537254 537256  S__65478692