ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__37634054 S__37634053 S__37634055 S__37634056 S__37634057