อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ 2

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒  นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมชมจุดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” ที่จัดอบรมระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

264534 29951 264442 S__12075080 59332 S__12075082 59333 59334 264439  264525 29919 264465