อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒  นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

519912 29787 519915519923 29789 519939 519940 519942 519947 519945 519957 519956519955