ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

128770 128774 128771 128768128773 128772 128766 128767