เตรียมความพร้อมการอบรมฯการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning”

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานและวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

516966 516967 516968 516969 516971