ทำบุญเข้าพรรษาตามโครงการชวนพี่ชวนน้องเข้าวัดทำบุญในพรรษา อ.เชียงยืน

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมทำบุญเข้าพรรษาตามโครงการชวนพี่ชวนน้องเข้าวัดทำบุญในพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเทพนิมิตร บ้านบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

16651 27653 S__5931206S__5931205 19550 388353388373 19551 19552 19558 19565