โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างครบวงจร

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างครบวงจร มีนายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

523590 523591 523593523594 523596 523595 523592