ต้อนรับคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มค.๓ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก สพป.มค.๓, คณะผู้บริหารศูนย์ฯแพงงามบอนสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) มีนายประชา แสนเย็น ผอ.โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง ,คณะครู ,นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

27002 26986 2698327005 27020 27014  27016 27015 27052 27056 27058 27118