การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

254709 26136 26138 26139 26157 26134 26135 26137 26145  26130 26141 26128 26129