การประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชมเพื่อรับแนวนโยบายการจัดการศึกษา พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

167412 167403 167399 167407 167404 25677 25675 25676  25679 167400 25678 25684