ทำบุญเข้าพรรษาตามโครงการชวนพี่ชวนน้องเข้าวัดทำบุญในพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และเจ้าหน้าที่ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมทำบุญเข้าพรรษาตามโครงการชวนพี่ชวนน้องเข้าวัดทำบุญในพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านโสกคลอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

13 24 1923 20 21 22 11 ทำบุญเข้าพรรษา วัดบ้านโสกคลอง อ_1.กุดรัง_๑๙๐ 26 6 2838 1 43