ประเมินคัดเลือกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และการประเมินคัดเลือกผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

600081 600083 458031 600082 458033 600091458034 458045 600112