ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดติดตามการอ่านออก เขียนได้ การจัดการเรียนการสอนครู

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมติดตามการอ่านออก เขียนได้ การจัดการเรียนการสอนครู และให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ โรงเรียนบ้านม่วงน้อยและโรงเรียนบ้านโชคชัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1761 1763 1762 1787 1790 17861859 1860 1862