ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่าย ๑ – ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

9984_n 1840_o 1568_n 5024_o 960_o S__9535540